Kontakt


TOMAHAWK – skautský obchod

Výdajné miesto pre internetový obchod:
Rudohorská 37
974 11 Banská Bystrica
Pondelok-Piatok 9:00 - 16:00

Tel.: 0948 342 005
Kontaktujte nás e-mailom na adrese

Sídlo spoločnosti, korešpondenčná a fakturačná adresa:
CreoDat, s.r.o.
Sládkovičova 44
974 01 Banská Bystrica

IČO: 366 658 01
DIČ: 202 222 73 72
Spoločnosť nie je platcom DPH.

Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 11991/S, oddiel: Sro


Bankové spojenie:
Plaťte prosím v náš prospech.
Názov účtu: CreoDat, s. r. o.
Fio banka, a. s., Nám. SNP 21 3, 811 01 Bratislava
Číslo účtu: 2900905947
Kód banky: 8330
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK22 8330 0000 0029 0090 5947

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.: 048/412 49 69, 048/415 18 71
Fax: 048/4124 693
E-mail: [email protected]

Spoločnosť sa nenachádza v likvidácii, v konkurze ani vo vyrovnaní.Zobraziť TOMAHAWK na väčšej mape